لینک مستقیم<بررسی جرم قتل در حقوق کیفری ایران>

قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی,عناصر قتل در حكم شبه عمد,قتل در حكم شبه عمد,تعریف جرم شبه عمد,قتل در حقوق کیفری,جرم قتل در حقوق کیفری ایران,دانلود تحقیق جرم قتل,دانلود تحقیق قتل در حقوق کیفری بررسی جرم قتل در حقوق کیفری ایران جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی جرم قتل در حقوق کیفری ایران. را مشاهده می نمایید.

در دانلود تحقیق رشته حقوق به می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات36حجم0/33 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود تحقیق رشته حقوق پیشگفتارشروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یكی یا دو قرن اخیر شكل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق كیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتكاب می یافت و یا ارتكاب پیدا نمی كرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر كسی كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاك تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای كه امروزه هر عملی كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یكی از این موارد است. از نظر قانونی در كشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، كه این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امكان تعقیب و مجازات فردی كه شروع به ارتكاب جرمی كرده بود وجود داشت كه عملیات و اقداماتی را كه وی در راستای ارتكاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز كه قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی كه مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداری و یا اینكه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمی كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامی خواهد بود كه مرتكب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است. با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردی كه فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب كردن وی در آب می نمود و یا اینكه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتكب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در این مقوله، به بررسی ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم. کلمات کلیدی:قتلقتل عمدقتل در حقوق کیفریجرم قتل در حقوق کیفری ایران فهرست مطالبچکیده : 4مقدمه 5تعریف جرم 6مبحث اول : كلیات 8الف _ قتل عمد : 8ج _ قتل شبه عمد : 8د _ قتل غیر عمدی یا خطا: 9الف _ قتل عمدی : 9ب _ قتل شبه عمد : 10ج _ قتل خطای محض : 11الف ) اشتباه در هویت مقتول 12ب ) اشتباه در هدف 15ج ) اشتباه در قصد 18 مبحث دوم : مجازات شروع به قتل عمدیتعریف و عناصر قتل در حكم شبه عمد : 28الف _ عنصر قانونی : 28ب _ عنصر مادی : 29ب _ 1 _ رفتار مرتكب : 29ب _ 2 _ وسیله ارتكاب جرم : 30پاورقی و منابع: 34
"

مطالب دیگر:
📎پاورپوینت سالمندی و حفظ تندرستی سالمندان📎پاورپوینت آشنایی با کاشی و سرامیک📎پاورپوینت آشنایی با مدل اقتصاد پایه 📎پاورپوینت انحراف جنسی و راه های درمان آن📎پاورپوینت آشنایی با مدل جاذبه ای هنسن📎پاورپوینت آشنایی با مدلهای حمل و نقل برون شهری📎پاورپوینت آشنایی با مراحل ساخت برج داوینچی📎پاورپوینت الکترونیک عمومی از محمد رضا داسدار📎پاورپوینت آلیاژ های حافظه دار📎پاورپوینت اهمیت شناخت گروه های غذایی📎پاورپوینت ایمنی ماشین آلات📎پاورپوینت بازرسی چشمی📎پاورپوینت تولید آمونیاک📎پاورپوینت در مورد جو سازمانی📎پاورپوینت چدن های با گرافیت فشرده📎پاورپوینت چفد ها و طاق ها📎پاورپوینت در مورد بادگیر📎پاورپوینت روشهای ارایه مطالب علمی و فنی📎پاورپوینت درامدی بر کامپوزيت کربن با کربن📎پاورپوینت روند بهبود نظام ارزشیابی کارکنان دولت📎پاورپوینت دستگاه  XRF 📎پاورپوینت ساماندهی محیط كار📎پاورپوینت فیلترها و سنتز مدار📎پاورپوینت کتاب اجزای تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی از خاکی📎پاورپوینت کتاب بازاریابی و مدیریت بازار از الوداری