لینک مستقیم<عنصر روانی قتل عمد در قانون جدید>

عنصر معنوی قتل عمد,عنصر روانی قتل عمد,عناصر قتل عمد,قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392,عنصر روانی قتل عمدی در قانون مجازات 1392,عنصر روانی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی,عنصر روانی قتل عمدی در قانون جدید عنصر روانی قتل عمد در قانون جدید جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان عنصر روانی قتل عمد در قانون جدید. را مشاهده می نمایید.

هدف از این مقالهبررسی عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات33حجم0/56 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی چکیدهیکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن‌هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء‌نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء‌نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به‌عنوان مهم‌ترین و مبنایی‌ترین اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدی و شقوق مختلف آن را تحلیل می‌نماید. مقاله نتیجه‌گیری می‌کند که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه‌ با قوانین قبلی از نوآوری‌هایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستی‌هایی روبه­روست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصریح بر قصد فعل واقع‌شده بر مجنی‌علیه به‌عنوان احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه به ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد و نیز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم ازجمله مسائلی است که باید درباره آن‌ها چاره‌اندیشی شود کلیدواژه ها:عنصر معنویقتل عمدیقصدنوعاً کشندهجنایت مقصود - مقدمهقتل نفس از بزرگ‌ترین صدمات بدنی است که علیه بشر اتفاق می‌افتد و ازجمله جرایمی است که همیشه منفور بوده و از قدیم‌الایام، بشر در مقابل قتل واکنش و عکس‌العمل شدیدی نشان داده است. علمای حقوق کیفری وقتی جرم را بر مبنای شدت و ضعف طبقه‌بندی می‌نمایند، قتل در صدر آن قرار می‌گیرد. در حقوق اسلام، قتل نفس از بزرگ‌ترین گناهان محسوب می‌شود، به‌طوری‌که در آیه‌ی 32 سوره‌ی مائده در قرآن کریم، کشتن انسان بی‌گناه معادل کشتن تمام انسان‌ها تلقی شده است. ازاین‌رو از قدیم‌الایام در نظام‌های حقوقی مختلف مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان این دسته جرایم پیش‌بینی‌شده است. سلب حقوق و آزادی افرادی که به‌عنوان مجرم شناخته می‌شوند، در گام نخست، مستلزم قابلیت سرزنش آن‌هاست و پایه‌ی اصلی این قابلیت، احراز عنصر معنوی است. ضعف در شناخت این مقوله و درنهایت حکم به محکومیت یا برائت اشخاص، از معضلاتی است که نظام قضایی ما با آن مواجه است که ریشه‌ی آن را باید در پژوهش و آموزش جستجو کرد.عنصر روانی شکل‌دهنده‌ی رابطه‌ی مجرم و جرم است و به‌تبع آن، واکنش کیفری جرم متأثر از این رابطه است. وجود مفهوم عمد و غیرعمد به‌عنوان اوصاف جرایم، وابستگی تام باوجود عنصر روانی و چگونگی این عنصر دارد. البته ارتکاب عمل مجرمانه، به‌خودی‌خود دلیل وجود عنصر روانی نیست و در مواردی باوجودآنکه عمل مجرمانه ارتکاب می‌یابد، قانون مرتکب را به خاطر فقدان قصد جنایی یا مسئولیت کیفری قابل‌تعقیب نمی‌داند؛ زیرا هر انسانی نتایج و عواقب نامطلوب جرمی که از روی درک، اختیار، اراده و عمد مرتکب شده است را به دوش می‌کشد و از طرفی مرتکب تنها در صورتی ازنظر کیفی مسئول قلمداد می‌شود که توانایی و اهلیت درک اعمال و رفتار خود را داشته باشد و به عبارتی قادر به فهم ماهیت اعمال و اوضاع‌واحوال بوده، عواقب عمل خود را سنجیده و توانایی کنترل رفتار خود را داشته باشد. براین اساس، قتل‌ها دارای دلایل گوناگون و اشکال مختلف‌اند و چنانکه می‌دانیم بر اساس نصوص فقهی و قانونی، تحقق کمّی و کیفی عنصر روانی در قتل‌ها، متضمن واکنش‌های کیفری متفاوت است. این واکنش در نظام کیفری ایران در قتل عمد موجب قصاص و در قتل غیرعمد موجب دیه است.چنانکه ملاحظه می‌شود، عنصر روانی ماهیت‌ساز است؛ بنابراین رسیدن به شناختی دقیق از چیستی عنصر روانی و اشکال تحققی و عینی آن، راهبرد ضروری است تا نوع قتل از جهت عمدی و غیرعمدی و شقوق آن مشخص شود. در چیستی و ماهیت عنصر معنوی آنچه در نصوص فقهی و قانونی محوریت دارد، مفهوم قصد است. به نظر می‌رسد با تبیین قصد و ابعاد آن بتوان جرایم عمدی و در ما نحن فیه قتل عمدی را از غیرعمدی جدا ساخت.مسئولیت کیفری دربردارنده‌ی سه جزء بلوغ، عقل و اختیار است. پس قتل عمدی، جرمی است که شخص بالغ و عاقل و مختار انجام داده باشد و قانون‌گذار نیز در تقنین مواد مربوط به موضوع پژوهش (مواد 289 به بعد) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جهت رسیدن به‌عنوان عمد، شاخص‌های فوق را لحاظ کرده است. به‌عنوان‌مثال بند «الف» ماده‌ی 290 و بندهای «ب» و «پ» و «ت» با لحاظ تبصره‌های 1 و 2 همین ماده نیز حاکی ازلحاظ شاخص‌های عقل و اختیار و آگاهی است. نظر به این‌که درگذر تاریخ بنا به‌ضرورت تحولاتی در قانون مجازات اسلامی صورت می‌گیرد، نگارنده درصدد مطالعه‌ و بررسی عنصر معنوی قتل عمدی و نقش عنصر معنوی دربازشناسی نوع قتل از جهت عمدی و غیرعمدی و شقوق آن است و در این پژوهش ضمن تعریف مفاهیم عملیاتی تحقیق، به اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی پرداخته و نقش علم و اراده را در تحقق قتل عمدی تشریح و تبیین می‌نماید. به همین جهت مهم‌ترین سؤالات این پژوهش آن است که اجزاء تشکیل‌دهنده‌ی عنصر معنوی قتل عمدی در حقوق ایران کدم‌اند؟ آیا علم به نوعاً کشنده بودن فعل بدون قصد فعل نسبت به مجنی‌علیه موجب تحقق عمد در قتل می‌شود یا خیر؟ آیا اراده به‌تنهایی نیت مجرمانه را محقق می‌سازد و نیاز به همراهی عامل دیگری دارد؟ در پاسخ به سؤالات فوق این فرضیه‌ها مطرح است که: اجزاء تشکیل‌دهنده‌ی عنصر معنوی قتل عمدی در حقوق ایران، آگاهی و توجه به موضوع جنایت، قصد فعل و قصد نتیجه است. علی­رغم علم به نوعاً کشنده بودن فعل، بدون قصد فعل نسبت به مجنی‌علیه، قتل عمدی تحقق نمی‌یابد. همچنین تمامی رفتارهای ارادی در اصل رفتارهای عمدی هستند؛ زیرا اراده جز با شعور و آگاهی و با تصور یک فعل و دستور ذهن بر ارتکاب آن توسط اعضاء به وجود نمی‌آید. فهرست مطالبعنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چکیدهکلیدواژه هامقدمه2- واژه‌شناسی2-1- عنصر معنوی2-2- قتل عمد3- اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی3-1- علم3-1-1-1- علم به انسان بودن3-1-1-2- زنده‌بودن3-1-1-3- محقون‌الدم بودن مقتول3-1-2- انواع وسیله3-1-2-1- نوعاً کشنده3-1-2-1-1- رفتار نوعاً کشنده مطلق3-1-2-1-2- رفتار نوعاً کشنده‌ی نسبی3-1-2-2- نادراً کشنده3-1-3- علم به وضعیت خاص مجنی‌علیه3-1-3-1- علم به وضعیت جسمانی3-1-1- وضعیت‌های ظاهری مجنی‌علیه3-1-2- وضعیت درونی مجنی‌علیه3-1-2-1- مواردی که علم مرتکب ضروری است3-1-2-2- مواردی که علم مرتکب ضروری نیست3-1-3-2- علم به موقعیت مکانی و زمانی3-2- اراده و نقش آن در رکن روانی قتل عمدی3-2-1- مفهوم و مراحل تکوین ارادهنتیجه‌گیریمنابع
"

مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت درباره قضایای مربوط به سری فوریه🔗پاورپوینت درباره كاربرد Modem در كامپيوتر🔗پاورپوینت درباره قیامت و حسابرسی بندگان🔗پاورپوینت تاریخ2 یازدهم انسانی درس پنجم درس تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین🔗پاورپوینت درباره کاربرد آنزیم ها در نانوایی🔗پاورپوینت درباره كود در زراعت ديم 🔗دفتر برنامه ریزی به روش مهندس عزمی🔗پاورپوینت درباره قصه درمانی🔗پاورپوینت درباره قواعد نون و واو در قرائت قرآن🔗پاورپوینت درباره کار تيمي و ارتباط مؤثر🔗پاورپوینت درباره کشت بدون شخم🔗کودک مهربان من ، قهرمان فردا🔗پاورپوینت درباره كفير يك نوشيدني تخميري 🔗پاورپوینت درباره كارگاه جابر🔗دانلود پاورپوینت درباره کلزار🔗پاورپوینت درباره پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی🔗پاورپوینت درباره کنسرو ماهی🔗پاورپوینت درباره کنسرو هلو 🔗دانلود پاورپوینت درباره کودک و فاجعه🔗پاورپوینت درباره گامهای موفقیت🔗دانلود پاورپوینت درباره گاوداری🔗دانلود پاورپوینت درباره هوای پاک🔗پاورپوینت درباره هزینه یابی برمبنای فعالیت نهایی🔗پاورپوینت درباره هدف بررسی باکتری ها در سینوس های بینی🔗پاورپوینت درباره نیمرخ های روانی