لینک مستقیم<مرور زمان در امور کیفری>

مرور زمان,تعریف مرور زمان,مرور زمان چیست,انواع مرور زمان,اقسام مرور زمان,مرور زمان کیفری,مرور زمان در حقوق کیفری مرور زمان در امور کیفری جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مرور زمان در امور کیفری. را مشاهده می نمایید.

دانلود مقاله


مشخصات فایل
تعداد صفحات10حجم0/22 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مقاله رشته حقوق مقدمهمرور «به ضم میم و راء» مصدر عربی بر وزن «فعول» می باشد که از حیث لغت به معنای رفتن و گذشتن، گذرکردن، مطالعه اجمالی کتاب[1] و در کتب لغت ترجمه شده است، و در حقوق ما پسوند زمان بر آن مقید گشته و از مفهوم لغوی خود دور نیفتاده است.یکی از مباحث حقوقی و جهات سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری «مبحث مرور زمان» است که در شمار سایر اسباب موقوفی تعقیب و اجرای مجازات نظیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، مشمولان عفو، اعتبار امر مختومه، نسخ قوانین جزایی به حساب می آید.در قوانین پراکنده حقوقی و کیفری مدون ما همچون قانون مدنی (ماده 1162)، قانون تجارت (مواد 219 ، 315 و 317)، قانون بیمه مصوب 1316 (ماده 36)، قانون دریایی ایران مصوب 1343 (مواد 120، 183 و ….) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 (ماده 731 به بعد…) و … جایگاهی ویژه داشته است[2]. لیکن از بدو تأسیس در معرض نقد و تحلیل واقع شده تا آنجا که فقهای محترم شورای نگهبان برابر نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 به عدم مشروعیت آن در قانون اخیر، مواد (731) به بعد مزبور نظر دارند [3] و به همین لحاظ عملاً در محاکم کیفری نیز تعطیل و به طاق نسیان سپرده شد. مقنن در حقوق کیفری تعریفی از مرور زمان ارایه نداده است، اما در امور حقوقی سابقاً در ماده (731) مذکور تصریح نموده بود که: «مرور زمان، عبارت از گذشت مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوا شنیده نمی شود».انقطاع مرور زمان نیز یا قانونی است یا حقیقی. حقیقی وقتی است که حقیقتاً مدت آن سپری شده باشد و قانونی، زمانی است که قبل از انقضای مدت آن، شخص به وسیله دادخواست یا اظهارنامه حق خود را مطالبه می کند یا به نفع دیگری و بر ضرر خود اقدام می کند. [4]حذف این ماده که به مسائل کیفری نیز تسری یافت، بعدها مصلحت متهم ایجاب نمود تا صراحتاً در فصل ششم از باب اول قانون جدید آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 مد نظر قانونگذار قرار گیرد. هرچند مقنن در مقام تعیین مبدأ، مدت، نتیجه و آثار مرور زمان برآمد، اما مسائل اساسی آن همچون علل انقطاع مرورزمان، توقف مرورزمان، تعلیق مرورزمان، مرور زمان اعلام شکایت و … همچنان مسکوت مانده است!در تعریف مرور زمان کیفری می توان گفت، عبارت از گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود.»به عبارت دیگر، هرگاه رسیدگی به جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری یا تعقیب دعوا مدتی به تعویق افتد یا در صورت تعقیب منتهی به صدور حکم نشده باشد،دیگربه آن جرم یا دعوا رسیدگی نمی شود و آن حکم قطعی اجرا نمی گردد، که در این حالت گفته می شود که آن جرم یا دعوا مشمول مرور زمان شده است. کلمات کلیدی:مرور زماناقسام مرور زمانمرور زمان کیفریمرور زمان در حقوق کیفری
"

مطالب دیگر:
🔗آموزش کسب و کار اینترنتی🔗مقاله ترجمه شده اصلاحات تسهیل کننده، جوابگویی دموکراتیک، حسابداری اجتماعی و ابتکارات نماینده فراگیری🔗مقاله ترجمه شده اصول و حسابداری اختیار خرید سهام🔗مقاله ترجمه شده افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت🔗ترجمه مقاله افزایش نظارت شرکت ها بر روی کنترل تحقیقات🔗مقاله ترجمه شده افشای سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی: آزمون تجربی🔗مقاله ترجمه شده افشای سرمایه فکری و شکاف اطلاعاتی: شواهدی از چین🔗مقاله ترجمه شده افول حسابداری حرفه‌ای آکادمیک : استخدام در جامعه آکادمیک حسابداری🔗مقاله ترجمه شده الگوی نامشخص: کیک اپرا در تحقق اطلاعات حسابداری مدیریت🔗مقاله ترجمه شده امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی در محیط های رایانش ابری🔗مقاله ترجمه شده آنالیز در مورد مشخصاتی که بر روی کیفیت تکنولوژی اطلاعات حسابرسی اثر دارد: یک مطالعه در مورد IT و کارورزان حسابرسی مالی🔗مقاله ترجمه شده انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران🔗Design And Optimization Of Thermal Systems With MATLAB® Applications🔗Gas Turbine Combined Cycle Power Plants🔗دوره بیولوژی باورها🔗مخلوط و جداسازی مواد🔗اتحادهای مثلثاتی🔗اتم ها الفبای مواد🔗احتمال وراثت فصل 8🔗احتمالات احتمال شرطی🔗احتمالات تابع احتمال🔗احتمالات توزیع دو جمله ای🔗احتمالات قانون احتمال کل🔗اخلاق پسندیده🔗ادبیات چهارم دبیرستان درس چهاردهم