لینک مستقیم<مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش 50 صفحه>

مبانی نظری رضایت شغلی,پیشینه تحقیق رضایت شغلی,مبانی نظری تعارض نقش,پیشینه تحقیق تعارض نقش,مبانی نظری ابهام نقش,پیشینه تحقیق ابهام نقش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابهام نقش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض نقش مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش 50 صفحه جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش 50 صفحه. را مشاهده می نمایید.

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات50حجم0/108 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مقدمه:یکی از حیاتی ترین مفاهیم رفتاری در سازمان بحث رضایت شغلی می باشد. همواره اشاراتی راجع به چگونگی رضایت و عدم رضایت مطرح بوده و آن را به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت یا عدم موفقیت شغلی قلمداد کرده اند. دانشمندان و عالمان علم مدیریت، بهره وری، غیبت از کار، جابجایی کارکنان و رضایت شغلی را از جمله متغیرهای اصلی در رفتار سازمانی قلمداد کرده اند (رابینز، 1388،ص36). در یک نگرش رضایت شغلی چیزی نیست جز فاصله بین مقدار مزایا و پاداشی که کارمند دریافت می کند و آنچه را که به باور خود می بایستی دریافت کند. اهمیت این متغیر در علوم رفتاری از آن جهت است که این متغیرها نشان دهنده نوعی نگرش است نه یک رفتار. رضایت شغلی مجموعه ای است از احساس های سازگار و ناسازکار که کارکنان با این احساسها به کار خودد می نگرند و به واقع رضایت از شغل را می توان به عنوان حالتی مطبوع و مثبت حاصل از ارزیابی شغلی یا تجارب شغلی تعریف کرد. رضایت شغلی یکی از متغیرهایی است که در جستجو برای درک نگرش ها و رفتارهای کارکنان در قبال سازمان های خود، بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. رضایت شغلی، میزانی که محیط کاری (یعنی شغل، همکاران و سرپرستی) نیازهای فرد را برآورده می کند را منعکس می کند. در این مطالعه، به رضایت شغلی به عنوان یک معیار کلی توجه می کنیم تا مجموعی از ابعاد فردی رضایت شغلی. این به حالت لذتبخش حاصل از شغل و تجربه کاری فرد اشاره دارد. یک مطالعه اخیر، بیشتر مبتنی بر روابط انسانی، ادعا کرده که افراد اگر شغلشان آنها را برای برآورده کردن نیازهایشان قادر سازد، آنها نگرش های شغلی مثبتی را ایجاد خواهد کرد. تئوری مازلو برای مدت زیادی تکیه گاه اصلی تئوری مدیریت بود. این تمرکزها بر درخواست فرد در ارضای سطوح نیازی خود، به ویژه با توجه به زندگی کاری فرد، به ما کمک می کرد تا نیازها و انگیزه های کارکنان را بهتر درک کنیم. رضایت شغلی، سطح احساس مثبت کارکنان به سازمان خود می باشد. در این مورد، اقدامات یا فعالیت های مدیران، رفتار سازمانی آنها را ارائه می کند. لاکه (1969) رضایت را به صورت یک احساس لذت در ارزیابی شغل یا دستیابی به هدف از نظر احساسی تعریف می کند. برای واضح سازی سازه متمایز رضایت شغلی و تعهد سازمانی، اگر کارکنان در بلندمدت در سازمان خود رضایت شغلی داشته باشند، برونداد رضایت به عنوان پی آمدی از تبادل موفق، برای مثال تعهد، نگریسته می شود. بنابراین، متغیرها می توانند رابطه میان رضایت و تعهدات را توصیف کنند. اهمیت دارد که بیان نگرش افراد سازمان بهتری را خلق می کند. برای مثال، مطالعه یون و ساه (2003) که روابط کاری با آگاهی اجتماعی و رضایت در کار و اعتماد به سازمان بر تعهد اثرگذار است (سائکو،2011،ص232). نگرش می تواند به عنوان یک گرایش و آمادگی برای پاسخگویی مطلوب یا نامطلوب نسبت به اشیاء اشخاص، مفاهیم و یا هر چیز دیگر تلقی کرد . یکی از صاحبنظران علم مدیریت برآنست که «نگرش نظری است دربارۀ افراد، چیزها یا رویدادها ابراز می گردد و آن منعکس کننده نوع احساس فرد دربارۀ یک چیز می باشد. هنگامی که من می گویم «کارم را دوست دارم» نگرش خود را دربارۀ کارم ابراز می کنم. نگرش درست همانند ارزش نیست و در مقایسه با نگرش ارزش وسیع تر و پردامنه تر است و مفهوم جامع تری دارد، در حالی که ارزش و نگرش با هم تفاوت دارند ولی ارتباط آنها بسیار نزدیک است، برعکس ارزش نگرش ثبات کمتری دارد و به آن اندازه پایدار نیست، نگرش در سازمان از آن جهت اهمیت دارد که می تواند بر رفتار اثر بگذارد» (رابینز،1388 ،ص43). فهرست مطالبچارچوب نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش 1بخش اول:رضایت شغلی 22-3-1) مفهوم رضایت از شغل 42-3-2) تعاریف رضایت شغلی 52-3-3) رضایت و انگیزش 72-3-4) اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان 92-3-5) رابطه مدیر با کارمند 122-3-6) امنیت شغلی 122-3-7) فرآیند ارزیابی عملکرد 142-3-8) رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری 142-4) عوامل تعیین کننده رضایت شغلی 15 بخش دوم: تعارض نقش 192-4-1)تعریف واژه تعارض 192-4-1-1) تعارض نقش 192-4-2) سیرتکاملی اندیشه تعارض 202-4-2-1) دیدگاه سنتی 212-4-2-2) دیدگاه روابط انسانی تعارض 222-4-2-2) دیدگاه تعامل 224-2-3) تعارض: سازنده یا ویرانگر 234-2-4) فرایند تعارض 23مرحله یکم) مخالفتهای بالقوه 24مرحله دوم) بروز تعارض 26مرحله سوم) قصد یا نیت 27مرحله چهارم) رفتار: 29جدول2-2) تکنیک های مدیریت تعارض(رابینز، 1389،ص100). 30مرحله پنجم) ره آورد 31نتیجه های سازنده: 31نتیجه های ویرانگر 32 بخش سوم: ابهام نقش 332-5) ابهام نقش 34 بخش چهارم: پیشینه تحقیق 382-6-1) پژوهش های داخلی 382-6-2)) پژوهشهای خارجی 40فهرست منابع 42الف) منابع فارسی 42ب) منابع غیرفارسی 46
"

مطالب دیگر:
🔍دانلود تحقیق درباره خیار 🔍دانلود تحقیق درباره خشکبار كوچك اما نيروزا پسته 🔍دانلود تحقیق درباره خصوصيات گياه شناسي كلزا 🔍سوالات آزمون ورودي دبيرستان هاي نمونه دولتي دوره اول متوسطه سال تحصيلي 96-95 🔍آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان های دوره اول استعدادهای درخشان سراسر کشور | سال تحصیلی 96-95 🔍دانلود تحقیق درباره خرطوم كوتاه چغندرقند 🔍دانلود تحقیق درباره خرگوشک (گل ماهور ) 🔍پکیج سوالات ریاضی تیزهوشان ششم دبستان🔍دانلود تحقیق درباره چوب 🔍دانلود تحقیق درباره چه چيز از ما يك معلم خوب مي سازد🔍سوالات آزمون آزمایشی ورودی پايه هفتم دبیرستان های متوسطه ی دوره ی اول نمونه دولتی 🔍دانلود تحقیق درباره حساسيت نسبي محصول دانه گندم بهاري و پارامترهاي كيفيت در كاهش رطوبت 🔍دانلود تحقیق درباره حشرات و جوندگان موذي 🔍دانلود تحقیق درباره چگونه فرزند خود را براي مدرسه آماده کنیم🔍دانلود تحقیق درباره حل مسئله با جست وجو 🔍دانلود تحقیق درباره چگونه حافظه خود را تقویت کنیم 🔍دانلود تحقیق درباره خشک کن های کابینی 🔍اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۸۳ علوم هشتم 🔍اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۸۵ علوم هشتم🔍دانلود تحقیق درباره خفگی 🔍فعالیت صفحه 64 علوم هشتم 🔍دانلود تحقیق درباره خواص خاك 🔍دانلود تحقیق درباره دانه‌های روغنی 🔍دانلود تحقیق درباره خلاقيت و نوآوري 🔍دانلود تحقیق درباره تعيين حد بحراني پتاسيم براي محصول گندم